Reklama
 
Blog | Lukáš Jelínek

Bezpečnostní díra v dopravních předpisech

V jedné diskusi na IT portálu ABC Linuxu se řešilo, jaké předpisy platí pro automobil Hummer H1. Při tom se ukázalo, že v naší dopravní legislativě zřejmě zeje obrovská díra, která by mohla umožnit řidičům vykroutit se z otěží pravidel silničního provozu - a třeba řídit náklaďák bez příslušného oprávnění nebo nedodržovat některá rychlostní omezení.

Diskuse začala tím, že se jeden z bloggerů zeptal, jak je to s automobilem Hummer H1, který je homologován jako nákladní automobil (kategorie N2). Šlo o to, jestli na něj je potřeba řidičské oprávnění skupiny C, zda je třeba dodržovat i na dálnici rychlostní limit 80 km/h apod.

Původně se zdálo být vše jasné – výrobce/dovozce udává celkovou hmotnost 4671 kg. Následně se ale ukázalo, že jsou české zákony a vyhlášky zapleveleny spoustou nikde nedefinovaných termínů. Abych to shrnul – zákony pracují s těmito pojmy:

  • maximální přípustná hmotnost
  • maximální přípustná hmotnost vozidla
  • nejvyšší přípustná hmotnost
  • největší povolená hmotnost
  • největší přípustná hmotnost vozidla
  • největší technicky přípustná hmotnost vozidla
  • přípustná hmotnost
  • celková hmotnost

Kromě toho se používají také pojmy související s hmotností souprav a hmotností na nápravu, ty ale teď ponechávám stranou, stejně jako pojmy používané AETR, protože ty souvisejí jen s mezinárodní dopravou. Možná mi ještě nějaké další termíny unikly, to nemohu vyloučit.

Reklama

Problém spočívá v tom, že z výše uvedených pojmů jsou definovány (vyhláškou 341/2002 Sb.) pouze ty tučné, ostatní pojmy jsou zcela na vodě (nebo ve vzduchu, vyberte si). Přitom například zákon 361/2000 Sb. (tedy ten, který definuje pravidla silničního provozu) operuje v drtivé většině termíny maximální přípustná hmotnost a maximální přípustná hmotnost vozidla, které nejsou nikde definovány.

Proto nelze vyloučit, že by to mohlo být zdrojem velkých problémů. Uvedu příklad – řidič nákladního automobilu jede po dálnici rychlostí 120 km/h. Je změřen, zastaven a protože odmítne věc vyřešit na místě, koná se správní řízení. K němu řidič přijde s právníkem, ten poukáže na nedefinovanost pojmu, se kterým správní orgán argumentuje jako se součástí vyjádření skutkové podstaty přestupku. Správní orgán ctí zásadu in dubio pro reo a řidič odejde bez postihu (případně správní orgán tuto zásadu nectí, řidiče postihne, ten se odvolá k nadřízenému orgánu, případně podá žalobu ke správnímu soudu atd., prostě se to dostane nějak vysoko, kde se to zastaví).

Že je maximální přípustná hmotnost vozidla a největší povolená hmotnost totéž? Ale kdeže – v legislativě záleží na každém slovíčku. Proč by se maximální přípustná hmotnost vozidla měla rovnat zrovna tomuto a ne třeba největší technicky přípustné hmotnosti vozidla či nějaké úplně jiné hodnotě? Kde je to řečeno?

Jde o relativně nové zákony a vyhlášky, a stejně už jsou zaplevelené, děravé a chaotické až hrůza. Bohužel, takto bude nepochybně vypadat i řada jiných zákonů. Něco se tam asi dostalo přes různé přílepky a poslanecké iniciativy, něco tam pravděpodobně přišlo už z ministerstev. Každopádně to ukazuje, jak na tom jsme s „právním státem“. Než zavádět stále nové a nové zákazy a povinnosti, jak poslanci s oblibou činí, by se mělo dát nejdřív do pořádku to, co je děravé jak ementál a chaotické jak uzly vázané námořníkem po čtyřiceti rumech.