Reklama
 
Blog | Lukáš Jelínek

ČKD Kutná Hora hrozí bankrot

Další z firem nesoucích v názvu slavné „ČKD“ je v těžkých ekonomických problémech a hrozí jí vyhlášení úpadku. Pro Kutnohorsko to není dobrá zpráva, jedná se o jednu z největších firem v regionu a přináší práci velkému počtu lidí.

 

Jakožto člen věřitelského výboru v insolvenčním řízení se společností Nemocnice Kutná Hora s.r.o. sleduji také různá další insolvenční řízení, abych se v problematice lépe orientoval. Proto jsem si v minulých dnech všiml, že bylo zahájeno insolvenční řízení s firmou ČKD Kutná Hora, a.s., která patří mezi největší firmy na Kutnohorsku.

Ekonomické problémy ČKD nejsou nic nového. Již na jaře letošního roku měla firma velké problémy s nedostatkem hotovosti a dlužila zaměstnancům jejich mzdy. Tehdy to bylo řešeno vyplácením po částech (se zpožděním, ale přece). Pak situace okolo ČKD utichla. Nyní však vyvřelo na povrch to, co již zjevně dlouho doutnalo kdesi uvnitř.

Reklama

Na ČKD Kutná Hora byl již v minulosti podán insolvenční návrh. Navrhovatel ho však vzápětí vzal zpět, protože své peníze dostal. Nyní ale už nic nenasvědčuje tomu, že by se vývoj opakoval. K podanému insolvenčnímu návrhu totiž vzápětí přistoupili další dva navrhovatelé a své nároky přihlásilo již pět věřitelů. Navíc podle informací z OSSZ, které jsou v insolvenčním rejstříku zveřejněny, ČKD dlouhodobě dluží na platbách sociálního pojištění a na penále celkem více než 43 milionů a neplní splátkový kalendář. V takové situaci je již poměrně pravděpodobné, že insolvenční soud vysloví úpadek firmy.

Je to špatná zpráva jak pro zaměstnance ČKD, tak i pro Kutnou Horu a okolí. Firma je významným zaměstnavatelem, proto by případný krach mohl mít sekundární nepříznivé dopady na celou ekonomiku regionu. Záleželo by velmi na tom, jak by insolvenční správce a věřitelský výbor postupovali. Insolvenční zákon poskytuje možnosti, jak vyřešit úpadek, aniž by byl provoz firmy zastaven. Lze využít tzv. moratorium (též se mu říká „ochrana před věřiteli“), které bylo úspěšně použito například při úpadku známé e-shopové skupiny Vltava. Jinou možností je konkurs a prodej podniku jako celku, případně řešení úpadku restrukturalizací. Každopádně by měly mít tyto cesty přednost před prodejem „holé fabriky“ (tím spíš, že poptávka po výrobcích ČKD existuje), protože pak už by těžko někdo v rozumném časovém horizontu výrobu obnovil. Doufejme, že tomu tak bude.

Doplnění (19.10.2010 16:23): Dnes v 15:42, tedy necelou hodinu po publikování mého původního textu, se v insolvenčním rejstříku objevil návrh na moratorium, podaný ČKD Kutná Hora, a.s. Uvidíme tedy, jak soud o tomto návrhu rozhodne, a zda, pokud bude moratorium zavedeno, přinese pozitivní vývoj situace v podniku.

Doplnění (20.10.2010 12:06): Insolvenční soud rozhodl o zavedení moratoria (potrvá 3 měsíce, tj. do 20. ledna 2011). Ve svém důsledku to především znamená, že bude mít nyní přednost úhrada nových závazků ČKD oproti starým, aby byl udržen provoz. Nyní je to na vedení ČKD, zda se mu podaří dojednat vstup investora, který by poskytl prostředky na úhradu závazků, jak je obsaženo v návrhu na moratorium.

 Doplnění (30.11.2010): Po ČKD Kutná Hora je od 19.11. v insolvenčním řízení také dceřinná společnost OBDEN, s.r.o.