Reklama
 
Blog | Lukáš Jelínek

K čemu se hodí sčítání

 Každou chvíli někdo říká, že sčítání lidu je zbytečné, že je k ničemu. Ve skutečnosti má celou řadu přínosů.

Debata o prospěšnosti a hlavně neprospěšnosti sčítání lidu, domů a bytů patří ke koloritu novin a blogů posledních měsíců. Většina vyjádření vysvětluje, proč je sčítání špatné a jaké má nevýhody. Autoři však zapomínají (možná úmyslně) na to, jaké má sčítání naopak výhody. Posuďte sami:

  • Sčítání je dobrým odůvodněním jak samotné existence ČSÚ, tak zejména současné velikosti tohoto úřadu. Je tak menší riziko, že by někdo mohl navrhovat jeho zrušení nebo redukci s poukazem na zbytečnost.
  • Sčítání v důsledku toho též ochrání pracovní místa úředníků na ČSÚ, která by jinak mohla být zrušena pro nadbytečnost.
  • Sčítání umožnilo zadat zakázku na zpracování údajů. Někdo tak může vydělat a třeba se i s někým dalším rozdělit.
  • Také pracovní místa ve zpracovatelské firmě jsou zachráněna a možná se dokonce nabere více lidí.
  • Tím, že logistické operace sčítání zajišťuje Česká pošta, lze do tohoto podniku nasměrovat peníze a tím ho posílit. Výhodou je také, že ČP patří do resortu ministerstva vnitra a lze si všechno náležitě pohlídat.
  • Pracovní místa u České pošty zůstanou zachována a leckdo si ještě přilepší na přesčasech.
  • Sčítání prověří poslušnost občanů vůči státu. Čas od času je to potřeba, na lid obecný se musí přísně.
  • Sčítání prověří toleranci zvůle páchané na občanech. Když někomu sčítací komisař změní termín a pak se během ohlášeného čtyřhodinového (!) úseku neukáže, je dotyčný občan správně připraven na vlastní test. Ten spočívá v tom, že nejprve musí znovu vyčkávat na komisaře, a pokud se tento (ve vyšší úrovni testu) opět nedostaví, sám si dojít formuláře vyzvednout.
  • Na pořádkových pokutách od neposlušných občanů se vyberou peníze do veřejných rozpočtů.
  • Český stát bude obohacen o nově nalezené národnosti, náboženství a jazyky. Možná zjistíme, že je mezi námi i nemálo mimozemšťanů (radost zejména pro Jiřího Paroubka, kterému tak přibudou hlasy).

Jistě asi leckoho napadne i řada dalších přínosů a výhod sčítání – proto neváhejte a přispějte do diskuse.

Reklama