Reklama
 
Blog | Lukáš Jelínek

Komory a komůrky

Hospodářská komora ČR by pod sebe ráda stáhla tzv. zahraniční obchodní komory, tedy zájmová sdružení podnikatelů z různých zemí. Těm se to ale ani trochu nelíbí. Upřímně řečeno, není se jim co divit.

Profesní sdružení, u nás často známá jako „komory“, jsou v podstatě pozůstatkem středověkých cechů. Mají za cíl hájit zájmy svých členů, poskytovat jim různé druhy pomoci (dnes především informace), a v některých případech plní ještě další funkce.

Role komor a jejich vliv se v různých státech liší. U nás se dá považovat za středně silný, někde jsou skoro bez vlivu, jinde (např. v Itálii, kde se jedná o relikt jejich rozmachu z dob vlády Mussoliniho) zcela ovládají celá ekonomická odvětví.

V Česku mají silný vliv pouze komory, u kterých je ze zákona povinné členství (tedy ČLK (lékařská), ČLK (lékárnická), ČSK, ČAK, ČKAIT, ČKA, možná ještě nějaká další). Zvláštní pozici má Hospodářská komora ČR (a podobně též Agrární komora), zřízená zákonem a sdružující (na dobrovolné bázi) profesní sdružení pro různé obory. Její reálný vliv je však (v porovnání s komorami s povinným členství) poměrně malý.

Reklama

Jak píší Lidové noviny, však Hospodářská komora nyní zavětřila příležitost. Zahraniční podnikatelé si tu totiž vytvořili svá zájmová sdružení a některá z nich jsou velice aktivní a úspěšnější než HK ČR. Zřejmě proto by je česká superkomora ráda pohltila.

Podle prezidenta HK Jaromíra Drábka je argumentem pro tento akt skutečnost, že zahraniční komory nikomu nepodléhají a je snadné je zakládat. V čem je ale problém? Vždyť tyto komory (a ostatně ani HK ČR) nedisponují žádnými privilegii, která by odůvodňovala nějakou kontrolu z vyšších míst. Proč by měl někdo diktovat nezávislým spolkům, co mají dělat?

Dost nerad bych viděl, kdyby právě toto byl první krok k legislativnímu posílení vlivu HK ČR. V dalším kroku by mohla HK chtít například rozhodovat o udělování koncesních listin, jak se ostatně v některých státech děje. To by bylo velmi vážné – no řekněte, chtěli by se již zavedení podnikatelé dělit o svůj krajíc s dalším konkurentem? Tedy, ne že by přidělování koncesí státem bylo dokonale spravedlivé, ale…

Co je ale na pováženou, nápad na integraci zahraničních komor do HK ČR vzešel z ministerstva průmyslu a obchodu. Pravda, starý zákon z roku 1980, podle něhož tyto komory vznikly, je již dávno nevyhovující. Nicméně logickým krokem by byla liberalizace, a nikoli utužení režimu. Veškeré profesní sdružování by mělo fungovat na bázi dobrovolnosti, a to na všech úrovních – jinak se ze zájmových sdružení mohou stát pouhé státem posvěcené kartely.