Reklama
 
Blog | Lukáš Jelínek

Kutná Hora rozkopaná II.

Je to čtvrt roku od chvíle, kdy jsem nafotografoval malou sérii snímků nazvanou Kutná Hora rozkopaná. Cílem tehdy bylo ukázat, jak vypadají kutnohorské ulice v první fázi opravy. Práce pokročily, proto přináším opět další snímky, konkrétně z další fáze zádlažby (a také ze stavby kruhového objezdu na I/2).

Než začnu komentovat jednotlivé fotografie, neodpustím si komentář souhrnný. Město to bohužel příliš nezvládlo. Mělo samo nebo prostřednictvím dodavatele stavby zajistit správné dopravní značení, možnost bezpečné chůze v příslušných ulicích a v neposlední řadě poskytovat dostatečné informace občanům i podnikatelům.

Realita byla zejména zpočátku (již se to částečně zlepšilo) jiná. Dopravní značení nedostatečné a hlavně zmatečné – podivné zákazy zastavení bez kontextu s realitou, zákazy vstupu chodců (to má opravdu znamenat „do této ulice teď šest týdnů nikdo nesmí“?). Příkopy před vchody do domů atd. Zavírání vody a vypínání elektřiny v jiné časy, než bylo oznámeno (vynikající zejména pro hotely plné zahraničních turistů…). Informace se omezily na pár řádků v tisku a jednoduchý graf. Příslušný úředník se pak v novinách spíše arogantně hájil, než aby přiznal chyby a snažil se to co nejrychleji dát do pořádku.

Dosti obecných slov, tady jsou už konkrétní fotografie.

Reklama

Dačického náměstí - Ruthardka


Takto to teď vypadá mezi Dačického náměstím a Ruthardkou. Podle pohozených lopat by se mohlo zdát, že „padla“, ale dělníci momentálně pracují vpravo za rohem.


Ruthardka je opravena (kromě horního konce, který zde není zobrazen). Brzy snad zmizí i ta přečnívající nevzhledná izolace u zdi vpravo.


Propojení Komenského a Rejskova náměstí. Srovnejte s prvním snímkem minulé série, změna je jasně viditelná. Ulice je nyní jednosměrná směrem dolů.


Lierova ulice (opět lze srovávat s fotografií z minulé série). Vlevo jsou zakryté díry, tam asi přijdou stromy nebo něco takového.


Václavské náměstí při pohledu shora.


Opět „Václavák“, tentokrát od Šultysovy ulice.


Ulice Jiřího z Poděbrad. Na snímku není vidět, že byl odstraněn i dřívější nedodělek po rozšiřování chodníku u Voršilského kláštera (bývalo to podivně useknuté, nyní už je to v pořádku).


Nově vybudovaný kruhový objezd. Jak si můžete všimnout, auta jedou v protisměru, což je důsledek toho, že se jezdí obousměrně střídavě přes dokončenou polovinu objezdu. Na druhé polovině se ještě pracuje (dělník vzadu vlevo řeže obrubník).


Ostrůvek pro chodce, který zůstane nevyužit. Rada města totiž rozhodla o instalaci semaforů (po stranách jsou už připravené sloupy), proto ostrůvek pozbyl smysl. Zbytečně se budoval, zbytečně se bouraly tři domy, zbytečně se stavba o několik let zdržela, zbytečně se vyvlastňovalo. Ať žije český Kocourkov…