Reklama
 
Blog | Lukáš Jelínek

Kutnohorská nemocnice po 100 dnech

Před časem jsem psal o tom, že kutnohorská nemocnice (konkrétně společnost Nemocnice Kutná Hora s.r.o., budovy zůstávají městu) přechází do soukromých rukou. Sto dní s novým majitelem již uplynulo, proto nastal čas poprvé se podívat, co se jak změnilo.

Do napsání tohoto souhrnu se pouštím právě dnes, protože dnes proběhl v celém Středočeském kraji den otevřených dveří v nemocnicích (v rámci Dne pro středočeské zdravotnictví). Byla proto příležitost se podívat i do zákulisí a pohovořit s představiteli nemocnice (včetně ředitele a současně majitele nemocnice).

V této souvislosti bylo zajímavé pozorovat, jak se Kutnohoráci „zajímají“ o nemocnici. Tím mám na mysli, že se nepřišel podívat skoro nikdo. Přitom jak mohu sledovat, řada lidí žije stále v představě, která odpovídá přinejlepším 90. letům minulého století, a nemá absolutně ponětí, k jakým změnám v poslední době došlo (tím nemyslím jen poslední měsíce, ale i léta před tím). Je chyba, že se nepřijdou přesvědčit o skutečné situaci.

Nejdůležitější je, co se změnilo za dobu, kdy nemocnice patří společnosti MEDISTYL-PHARMA, s.r.o. Dalo by se to shrnout do několika bodů (nejsou seřazeny podle významu ani jiného kritéria):

Reklama
  • po krátkém působení Ing. Radka Chmelíka usedl do křesla ředitele přímo majitel RNDr.Ing. Jaroslav Řehák
  • výměna dalších členů vedení (lékařského náměstka a hlavní sestry, později vznikla funkce lékařského ředitele – viz dále)
  • velká investice do informačního systému, počítačové sítě a výpočetní techniky obecně
  • reorganizace zpracování administrativy, propuštění některých lidí z této oblasti (jak přímo v administrativní části nemocnice, tak na ostatních odděleních)
  • příchod nových lékařů včetně prof. MUDr. Ivana Vaňka (bývalého primáře kardiologie FN Motol), který se stal lékařským ředitelem a současně primářem chirurgie, a který otevřel novou cévní poradnu a zavedl mnohem rozsáhlejší léčbu cévních nemocí
  • byla zřízena nová recepce – slouží jako pokladna pro výběr poplatků, ale i jako informační centrum a společně s přilehlou kanceláří také pro některé administrativní činnosti
  • měsíční ztráta klesla z cca 2,5 milionu na 1,5 milionu, problémem stále zůstává příjmová strana
  • vlastník požádal zastupitelstvo města o spuštění procesu rekonstrukce hlavní budovy – kromě záležitosti komfortu je to i podmínka pojišťoven pro financování některých druhů léčby
  • v rozpočtu města je zatím investice do rekonstrukce ve výši 12,5 milionu (což je relativně málo, ale na první etapu to stačí), připravují se projekty na dotace z fondů EU

Je toho poměrně dost, ale především se nenaplnily obavy některých lidí, že bude radikálně omezen rozsah péče. Naopak, došlo k jejímu rozšíření a ani do budoucna to nevypadá, že by se péče omezovala. Nejpádnějším argumentem je příchod nových zkušených lékařů, kteří mají za cíl rozšířit škálu speciálních výkonů a jejich četnost.

V rámci prohlídky nemocnice jsem se nejvíce zajímal o přístrojové vybavení. Zde se za poslední léta nejpodstatnější změny odehrály v laboratořích. Přibyla řada nových analyzátorů, které vlastní manipulaci se vzorky omezují na minimum a téměř vylučují riziko chybného vyhodnocení.

Přímo chloubou nemocnice je pak automatický biochemicko-imunochemický analyzátor Roche Cobas 6000, který kromě všech běžných látek umožňuje stanovovat množství též u různých hormonů, rakovinných markerů atd. Takto schopný přístroj má zatím jen několik málo nemocnic v Česku.

Naopak například radiodiagnostické oddělení na nejmodernější přístroje teprve čeká. Od zprovoznění počítačového tomografu v roce 2004 nebyl zatím žádný nový přístroj pořízen, byť se uvažuje jak o modernizaci stávajícího vybavení, tak například pořízení mamografu. Záleží jak na finanční situaci nemocnice, tak na ochotě pojišťoven platit příslušné výkony a také na tom, jak budou tyto výkony finančně ohodnocené.

Celkově mohu k nemocnici říci to, že zatím se vše vyvíjí dobrým směrem, a nyní bude záležet především na tom, jak se bude dařit rekonstruovat hlavní budovu, protože její stávající stav těžko někoho přiláká, aby se tu léčil. A hlavně doufám, že projekty na dotace z EU budou zpracovány pečlivě, aby se neopakovalo někdejší fiasko, kdy kvůli hloupé chybě přišlo město o možnost získat desítky milionů na opravu ulic.