Reklama
 
Blog | Lukáš Jelínek

Proč nezavést mýtné naruby?

Stalo se to, co se dalo očekávat. Mnozí řidiči kamionů, aby se vyhnuli placení mýtného, jezdí raději po silnicích nižších tříd, a tedy i přes vesnice, jejichž obyvatelé z toho vůbec nemají radost. Kritici tohoto stavu vesměs prahnou po zavedení (tehdejší vládou odmítnutého) satelitního systému, který by kromě určitých výhod měl též nemalé nevýhody. Jenže existuje ještě jedno řešení, nepoměrně jednodušší - systém mýtného prostě obrátit.

Nejedná se o nikterak novou myšlenku, rozhodně není z mé hlavy, nicméně se mi líbí. Spočívá v tom, že se systém postaví přesně obráceně – jízda po dálnici bude zvýhodněna. Řidičům se tak vyplatí jezdit naopak co nejvíc po dálnicích, rychlostních silnicích a určených silnicích 1. třídy – a to ještě více, než kdyby žádné zpoplatnění neexistovalo.

Jak by se to udělalo technicky? Celkem prostě. Mýtné brány na dálnicích stojí, ty budou využity k evidenci jízdy po těchto komunikacích. Jízda po zbývajících silnicích bude zpoplatněna hromadně. U tuzemských vozidel to bude řešeno velice jednoduše – vezme se celkový počet kilometrů (podle knihy jízd vedené pro účetní a daňové účely) a od nich se odečte část ujetá po dálnicích atd. Zbývající kilometry budou zpoplatněny nějakou částkou, např. 6 Kč/km. „Dálniční“ kilometry budou buď zdarma, nebo za nějakou výhodnější cenu, třeba 2 Kč/km.

Mírná potíž je s kamiony ze zahraničí. Musely by se postavit mýtné brány na hraničních přechodech a zaznamenávat průjezdy přes hranice. Vyžádalo by si to tedy určité náklady na tyto brány navíc. Ale přechodů, přes které smějí jezdit vozidla nad 12 tun, není zase tolik.

Reklama

Doufám, že dopravní odborníci o této možnosti vědí a že by ji byli schopni navrhnout a připravit k realizaci. A že smlouva s firmou Kapsch něco podobného nezakazuje, protože se jedná o zásadní změnu v systému výběru mýtného. A konečně, že místo toho nevznikne extrémní tlak na zavedení satelitního systému (již dříve nabízeného konkurenty firmy Kapsch), který by se po rozšíření okruhu zpoplatněných vozidel stal výtečným špehovacím nástrojem.