Reklama
 
Blog | Lukáš Jelínek

Vítej, Schengene!

Pomalu se blíží okamžik vstupu České republiky do schengenského prostoru. Pro někoho je to možná formalita, pro mě ovšem změna snad ještě důležitější než samotný vstup do EU.

Přistoupení České republiky a dalších nových členských států Evropské unie k schengenské spolupráci je velmi důležitým mezníkem v evropských dějinách. Sice ještě není stoprocentně jisté, že ke vstupu dojde (schvalovací procedura ještě není dovršena), ale hrozba, že by byl něčím zhatěn, je zcela zanedbatelná.

Problémem ovšem je, že málokdo ví o tom, co vlastně schengenské dokumenty (Schengenská dohoda, Schengenská prováděcí úmluva, Hraniční kodex a další) obsahují, jak probíhal proces hodnocení připravenosti, a především, jaké důsledky bude mít tento krok pro běžný život občanů.

Dokumenty a proces hodnocení nechám spát – nejsem dostatečně odborně způsobilý to nějak rozebírat, navíc s tím jsem obeznámen pouze zběžně. Co je ale mnohem důležitější, a kvůli čemu považuji „Schengen“ za tak důležitý, jsou právě praktické dopady:

Reklama
  • zrušení hraničních kontrol – k 1.1.2008 budou zrušeny veškeré kontroly na vnitřních hranicích (o něco později i včetně letišť – do konce března 2008). Protože ČR bude mít (při přistoupení Polska a Slovenska, které je docela pravděpodobné) pouze vnitřní hranice, nebude se kontrolovat nikde. Sice zůstává možnost dočasného zavedení kontrol (např. při teroristických hrozbách), ale podle dosavadní praxe to asi nebude příliš používaný instrument.
  • možnost překračovat hranice kdekoliv – zapomeňte na hraniční přechody. Přes vnitřní hranice se bude možné pohybovat libovolně, tedy po kterékoli cestě nebo i mimo cesty (samozřejmě s ohledem na ochranu přírody atd.), a taktéž po vodních plochách. Návštěva v sousední vesnici bude probíhat úplně stejně, ať už bude vesnice v tomtéž státě nebo ve státech různých (třeba ČR a Německo).
  • posílení ochrany vnějších hranic – současně s uvolněním režimu na vnitřních hranicích bude posílena ochrana hranic vnějších. Efektivně to znamená méně šancí pro nelegální vstup cizinců, například těch, kteří tu mají zákaz pobytu. Ztížené podmínky budou mít i teroristé, přestože si nelze dělat o účinnosti přehnané iluze.
  • policisté k dispozici – od hranic odejdou policisté, kteří je dosud střežili. Mohou tak posílit jiné policejní útvary – padají například návrhy o převedení do služby dopravní policie, přestože je otázka, nakolik to bude realizovatelné.
  • lepší výměna informací – jedním ze základních kamenů schengenského prostoru je také schengenský informační systém (SIS). Měl by umožňovat efektivnější výměnu informací o osobách a předmětech v rámci prevence a odhalování kriminality. Je to velmi zajímavá věc, jen bude potřeba dát velký pozor, aby se ze systému nestal skutečný Velký bratr.
  • jednotná schengenská víza – občan nečlenského státu schengenského prostoru to bude mít jednodušší při návštěvě více schengenských států. Stačí, aby mu byl povolen vstup do kteréhokoli státu, a může se libovolně pohybovat všech státech schengenského prostoru, a to až 3 měsíce (za období posledních 6 měsíců). Kdo tedy například přiletí na území Rakouska a bude vpuštěn (ať už na základě víza nebo bez něj), může bez formalit pokračovat třeba do Česka.

Přestože některé z bodů mají své drobné háčky, jednoznačně se jedná o změnu velice pozitivní, která bude mít poměrně velké dopady na běžný život. Konečně se člověk nebude muset při cestě západním směrem cítit jako občan druhé kategorie, a zmizí neviditelné bariéry, které bránili těsnějšímu přeshraničnímu kontaktu. Bude to dobře jak pro nás, tak i pro naše sousedy za všemi hranicemi.

Odkazy