Reklama
 
Blog | Lukáš Jelínek

Začátek konce kutnohorské nemocnice

Kutnohorští zastupitelé učinili v úterý 17.3.2009 trochu nečekanou věc. Schválili bezúplatný převod nemocnice na Středočeský kraj, a to aniž by měli k dispozici koncepci, jak hodlá kraj dále postupovat. Bohužel to vypadá, že než k převodu dojde, už nebude (kromě budov) co převést - řada lékařů (včetně některých primářů) v reakci na rozhodnutí zastupitelstva ohlásila svůj odchod.

O kutnohorské nemocnici jsem toho napsal už docela dost. V posledních týdnech až měsících ale události dostaly poměrně prudký spád. Protože (kromě lidí z Kutnohorska) asi málokdo souvisle vnímal běh událostí, trochu shrnu, co se v poslední době stalo:

  1. Zastupitelstvo schválilo prodej provozu nemocnice (tj. společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.) soukromé firmě MEDISTYL-PHARMA s.r.o.
  2. Po převzetí soukromým vlastníkem došlo k zásadní modernizaci informačních technologií, nákupu nového CT a dalšího vybavení.
  3. Byl ukončen provoz dětského oddělení a porodnice. Bývalá porodnice byla modernizována a rozšířila stávající gynekologii.
  4. Ve Středočeském kraji vyhrála volby ČSSD pod vedením Davida Ratha, nabídla převzetí nemocnice s tím, že by tato spadala pod nemocnici v Kolíně.
  5. Soukromý vlastník požadoval od kutnohorských zastupitelů vyjádření k tomu, jak naloží s nabídkou kraje. Současně nabídl 46 milionů za nemovitý majetek – s tím, že pokud město na nabídku nepřistoupí, z nemocnice odejde.
  6. Mezitím se mezi soukromými lékaři, kteří mají pronajaty ambulance na poliklinice, vytvořila iniciativa snažící se dosáhnout samostatné privatizace části polikliniky (do rukou těchto soukromých lékařů).
  7. V kupní smlouvě na společnost Nemocnice Kutná Hora s.r.o. byla nalezena zásadní chyba (spočívající v tom, že obchodní zákoník zakazuje, aby společnost s ručením omezeným, mající jediného vlastníka, plně vlastnila jinou s.r.o.). Smlouva byla prohlášena za neplatnou, čili k převodu společnosti na MEDISTYL-PHARMA s.r.o. vlastně nikdy nedošlo. Tímto prohlášením se nemocnice ocitla opět ve správě města.
  8. Ve vypjaté situaci rozhodovalo zastupitelstvo města (po jednání s krajem, které proběhlo o den dříve), jak s nemocnicí naloží. Ve hře byly dvě varianty: bezúplatný převod na kraj, anebo prodej provozu včetně nemovitostí. Zastupitelé poměrně rychlé schválili první variantu.
  9. Primáři chirurgie a ARO, stejně jako několik dalších lékařů, ohlásilo svůj odchod, vzhledem k nejistotě stavu, který rozhodnutím zastupitelstva nastal. Tím nastala situace, že již nebude možno zajistit provoz oddělení, proto začala nemocnice odmítat pacienty.

Co k tomu říci? Jako volič bych se měl mlátit přes ruce, koho jsem to do zastupitelstva volil. Typické totiž bylo a je, že zastupitelé vždy velmi dlouho přešlapují a pak udělají zbrklý, nepřipravený krok.

Toto se stalo už mockrát, a to nejen v souvislosti s nemocnicí. Ovšem i pokud zůstaneme jen u špitálu, pak si stačí vzpomenout na to, jak probíhal prodej. Jak mohlo dojít k chybě, když smlouvy připravoval větší počet právníků? Velmi snadno – pracovalo se pod tlakem, v časové tísni. Někdo by za tím mohl vidět ještě něco jiného, ale už pouhá zbrklost bohatě stačí.

Reklama

Přenesme se ale do dnešních dnů. Když už se stalo to, co se stalo, bylo potřeba situaci nějak rozumně vyřešit. Rychle, ale ne zbrkle. Bohužel, zbrklost podle mého názoru opět zvítězila na celé čáře. Nejsem si jist, nakolik si zastupitelé (ti, co zvedli ruku pro převod na kraj) uvědomují, co vlastně schválili.

Problémem totiž není samotný převod na kraj (někdo by si mohl myslet, že mám na mysli toto, kvůli Davidu Rathovi). Problémem je, že kromě velkohubých slibů, učiněných před pár měsíci, neexistuje vůbec nic, o co by se mohla budoucnost nemocnice opírat. Zastupitelé vlastně podepsali bianco šek, na který si kdokoliv (tedy konkrétně vedení kraje) může dopsat, co se mu zlíbí.

Co je dost pravděpodobné, je, že nemocnice skončí jako „pobočka“ nemocnice v Kolíně. Dost pravděpodobné je i to, že bude tendence soustřeďovat veškerou specializovanější péči v Kolíně, zatímco na Kutnou Horu bude zbývat následná péče. Proč je to pravděpodobné? Upřímně řečeno, v Kolíně by byli hloupí, kdyby činili jinak – tříštění sil, duplikace přístrojového vybavení, nižší počty výkonů atd. – to vše by se negativně odráželo na ekonomice spojeného zařízení. Proto musí téměř zákonitě dojít k tomu, že se akutní péče soustředí do Kolína a v Kutné Hoře zůstane „lepší LDN“.

Ono by to samo o sobě až tolik nevadilo – ovšem za předpokladu, že by to zastupitelé v této podobě schválili. Že by zatlačili na kraj, a teprve po předložení konkrétní koncepce by o převodu hlasovali, s plným vědomím toho, co to bude pro nemocnici a pro město znamenat. Jenže to se nestalo – hlasovalo se o bílých listech papíru, na něž se texty doplní až dávno poté, co se na nich objeví podpisy.

Nelze se divit lékařům, že odcházejí. Rozhodnutí zastupitelstva je skokem do temna, kdy není vůbec jasné, co bude, zda má smysl tu dál zůstávat. Má se primář snažit shánět schopné lékaře, aby tito byli o pár měsíců později vyhozeni, protože si to kraj bude představovat jinak, než to je?

Zastupitelé zřejmě spolkli návnadu, že kraj zajistí chod nemocnice v nezměněném (ba dokonce rozšířeném) rozsahu, ovšem právě dosáhli pravého opaku – rozvratu provozu. V důsledku vzniklé personální situace už nemocnice začala odmítat pacienty.

Doufám, že aspoň v někom se pohne svědomí a chytne se za nos. Nejde jen o tuto konkrétní věc – bude se rozhodovat o lecčem dalším a v podobném stylu si správu věcí veřejných rozhodně nepředstavuji. A co se týká těch, kdo se za nos nechytnou – pevně doufám, že budou při volbách velmi rázně odejiti, aby se o Kutné Hoře místo její historie nehovořilo v dalších staletích kvůli něčemu úplně jinému, mnohem horšímu.

Další informace

Starší články v blogu