Reklama
 
Blog | Lukáš Jelínek

Žárovkový Al Capone

Těším se na dobu, kdy bude prodej žárovek mimo zákon. O zakázané ovoce bude velký zájem a najde se dost lidí, kteří budou ochotni za z řady pohledů výtečný zdroj světla zaplatit nemalou částku. Připraveným štěstí přeje - a čím dříve se s přípravami začne, tím lépe.

Někdo tvrdí, že zákaz prodeje žárovek, jehož první fáze má v EU začít již v září tohoto roku (kdy budou zakázány žárovky s příkonem od 100 W a také veškeré žárovky s neprůhlednou baňkou), přinese lidem dobro, a to nejen z hlediska emisí CO2, resp. obecně spotřeby energie. Vyznavači tohoto názoru však zřejmě vůbec neberou v úvahu řadu důvodů, proč mnoho lidí (přinejmenším částečně, tedy u některých svítidel) zůstane raději u klasických žárovek.

Po nějaké době účinnosti zákazu bude situace jasnější. Ovšem můj názor je ten, že o obyčejné žárovky bude zájem velký, navzdory zákazu. Bude to něco podobného, jak je poptávka po alkoholu v době prohibice. Ti, kteří si mysleli, že prohibice bude znamenat, že se nebude pít alkohol, byli reálnou situací tvrdě vyvedeni z omylu. Pilo se prakticky stejně jako v době neomezeného prodeje alkoholu.

Z toho se samozřejmě zrodil dobrý nápad – nelegální nebo pololegální výroba a prodej žárovek. Lepší by to samozřejmě bylo v pololegální podobně, konkrétně formou obcházení zákona. Protože mají zůstat povoleny žárovky pro speciální použití, pak vcelku není problém vyrábět úplně normální žárovky a prodávat je s určením pro některý speciální účel (například pro fotostudia, pro divadla apod.). Je jasné, že jakmile se to trochu rozmůže, Evropská komise zareaguje a vymyslí nějakou komplikaci (například povinnost používat nějaké speciální patice), která sice nejvíce postihne původní účel použití „speciálních“ žárovek, ale současně také zabrání tomu, aby se takové žárovky používaly k běžným účelům.

Reklama

Pak vstupuje do hry „plán B“, tedy zcela nelegální výroba a prodej. Žárovky pak budou samozřejmě výrazně dražší, protože se do ceny zahrne i „rizikový příplatek“ a náklady na komplikovanější systém prodeje. Žárovky se stanou artiklem prodávaným bok po boku s drogami, pašovanými cigaretami a padělky značkového textilu.

Každopádně se na to velice těším. Už jsem začal s pozvolným budování zásob žárovek, které poslouží pro překlenutí období, než se mi podaří rozjet přímo jejich výrobu. Z tohoto pohledu se docela hodí krach českých skláren, jenž zajišťuje dostatek lidí, kteří rozumějí práci se sklem a určitě budou za nadstandardní finanční ohodnocení rádi vyrábět žárovky.

Zajímavým prodejním kanálem, který by mohl výrazně snížit riziko odhalení policií nebo celníky, je tzv. geocaching. Pro toho, kdo to nezná: někdo umístí schránku s nějakými předměty na určité místo a přesnou pozici někde zveřejní. Někdo další pomocí GPS navigace toto místo najde, něco ze schránky odebere a něco tam přidá. Takto by bylo možno do schránky umístit žárovku (buď jen tak, nebo výměnou za jiný předmět ve schránce), přičemž kdo ji tam najde, vloží tam místo ní peníze nebo něco jiného v hodnotě žárovky. Vzhledem k počtu schránek po republice (dnes už jsou jich desetitisíce), k jejich dynamickém vzniku a zániku, a k tomu, kolik lidí se tohoto „sportu“ účastní, lze i při určité míře nepoctivosti lidí považovat tuto metodu za velmi slibnou.

Čili až se v pravém horním rohu mého blogu objeví fotografie podobná této, nechť je každému jasné, že se situace vyvinula podle mých představ.