Reklama
 
Blog | Lukáš Jelínek

Jak se v Česku opravují silnice

Ředitelství silnic a dálnic se rozhodlo, že nechá opravit obchvat Čáslavi na silnici I/38. To je samozřejmě chvályhodný počin - nebýt ovšem toho, že se opravovalo stylem, který je bohužel v Česku docela běžný. Račte se podívat.

Není to tak dávno, co Čáslav neměla obchvat a veškerá doprava se valila centrem města. Zhruba deset tisíc vozidel denně, s velkým podílem kamionů, dunělo městskými ulicemi a okolo nemocnice. V polovině 90. let byl vybudován obchvat na silnici I/38, který tranzitní dopravu odvedl mimo město a například z Jeníkovské ulice (u nemocnice) se stala prakticky klidová zóna.

Po přibližně jednom desetiletí, co je obchvat v provozu, se začal povrch vozovky rozpadat. Objevily se praskliny, výtluky a propadlá místa. Proto správce komunikace rozhodl poškozená místa opravit. Pro realizaci byla vybrána firma Silnice Čáslav a.s. (údajně ve veřejné soutěži, nicméně v Informačním systému o veřejných zakázkách jsem tuto akci nenašel), která měla za provedení dostat celkem 6 milionů Kč (v této ceně je obsaženo i odstranění pozůstatků vlečkového přejezdu na někdejší trati do cukrovaru v Ovčárech).

Na obchvatu byl po několik týdnů omezen provoz a silničáři se činili. Protože po této silnici jezdím velmi často a výsledky opravy se mi hrubě nezamlouvaly (záplaty byly velmi nerovné, byly v jiné úrovni než okolní vozovka a zůstávaly okolo nich spáry), obrátil jsem se již tehdy (konkrétně 29.10.2007) na ŘSD se stížností na provedení oprav a s žádostí o provedení kontroly plnění dodavatelem, v tomto znění:

Reklama

…rád bych se zeptal, zda jde v případě oprav vozovky dosud provedených na
obchvatu Čáslavi (I/38) o provizorium nebo zda jsou již definitivní. V
prvním případě by byl způsob provedení akceptovatelný, ve druhém případě
nikoliv.

Nejsem sice odborník na opravy vozovek, nicméně musím konstatovat, že
výsledek oprav považuji za hrubě nekvalitní. Živičná vrstva položená na
opravovaná místa převyšuje úroveň původní vozovky až o několik centimetrů,
je nerovná (hrbolatá), okraje jsou zakončeny hranou a nejsou tedy nijak
spojeny s původní vrstvou.

Jízda přes takto opravená místa je „nekomfortní“ a způsobuje zvýšené
opotřebení vozidla. Kromě toho bude do spár mezi původním povrchem a
„záplatami“ zatékat voda, v zimě tam zmrzne a vzniklý led vozovku poškodí.

Žádám Vás o vyjádření a (pokud jde o definitivní opravu) o kontrolu prací
odváděných dodavatelskou firmou. Děkuji.

O provizoriu jsem se zmínil záměrně, v takových případech lze nedokonalou práci tolerovat. Dne 7.11.2007 mi přišla odpověď od ing. Zdeňka Mečíře, pověřeného řízením Správy Praha ŘSD. Dovolím si z ní citovat (citace je kurzívou, mé poznámky běžným písmem):


Poruchy, vzniklé na vozovce sil. I/38 zasahovaly do většiny tloušťky konstrukce a bylo naprosto nezbytné tato poškozená místa sanovat. Oddálením sanací jednotlivých míst by došlo k vážné devastaci celé konstrukce s nevratným poškozením i okolí těchto poruch a negativním dopadem do bezpečnosti dopravy. Z těchto důvodů jsme přistoupili k opravě poškozených míst, součástí této opravy je odstranění všech poškozených částí konstrukce (poškození vlivem průniku zvodnělých zemin z podloží) a jejich nahrazení konstrukčními vrstvami, které zaručí trvalou stabilitu vrstev. Další váhání by pouze prodražilo nutnou opravu.

V žádném případě mi nevadilo, že s opravou začali „už nyní“, na žádné oddalování/váhání jsem ani nepomyslel. Možná to nějak souviselo s mým dotazem na definitivnost.


K Vašim připomínkám ne kvalitu provedení, speciálně k rovinatosti obrusné vrstvy poznamenáváme, že opravy jsem posoudili v souladu s TKP 7 (technické kvalitativní podmínky), čl. 7.6.2. a ČSN 73 6121, které podmínky rovinatosti stanovují a výsledky měření odpovídají těmto předpisům. Přesto jsme Vaše připomínky postoupili i zhotoviteli s výzvou k maximálnímu možnému zlepšení tohoto ukazatele.

Zmíněné podmínky ani normu neznám. Je možné, že takový stav je v mezích normy, ale v každém případě by podle mého názoru silnice takto vypadat neměla.


K poznámce na neošetřené spáry mezi stávající obrusnou vrstvou a opravou uvádíme, že tyto pracovní spáry jsou již ošetřeny, zpravidla se tato technologie provádí najednou k omezení nákladů na opakované přesuny techniky i pracovníků.

V tuto chvíli nechám spáry na pokoji, protože se k nim později vrátím s obrazovou dokumentací.


Přesto Vám děkujeme za pozornost, kterou věnujete naší práci a uvítáme každý námět, který přispěje ke kvalitě prací, trvanlivosti úprav a zvláště bezpečnosti provozu.

Rádo se stalo. Byl bych ovšem rád, kdyby to nezůstalo jen v rovině frází, ale bylo možné to zaznamenat i na stavu silnice.

Fotoprůvodce opravou

Pro ilustraci, jak daný úsek nyní vypadá, zastavil jsem se dnes (7.12.2007) na daném místě s fotoaparátem a pořídil několik snímků. Podotýkám, že jde o namátkově vybraná místa (spíše podle toho, jak se dalo bezpečně zaparkovat a jít nepříliš dlouhý kus pěšky), na obchvatu se najdou i podstatně horší případy. Takže směle do toho (kliknutím na fotografii ji zobrazíte ve větším rozlišení).


Silnice už opravdu potřebovala opravu. A bohužel stále potřebuje.


Přes zimu to krásně vymrzne a za rok to budeme znovu spravovat (tohle že je ošetřená spára?)


Tohle je jen detail, to nestojí za to opravovat.


Není nad to, když se na to jde umělecky…


Sdružení výrobců tlumičů vám z celého srdce děkuje.


Řidiči, pozor! Tahle značka opravdu nelže.

Ať si každý udělá svůj obrázek sám. Já pro to ale přívětivé výrazy hledám těžko. Spíš mi vyvstávají termíny jako „lemplovina“, „fušerství“, „amatérismus“ nebo „peníze hozené do kanálu“. Bohužel, takto opravených silnic je v Česku dost a dost. Nejen těch ve správě ŘSD, ale i silnic nižších tříd, o které se starají kraje nebo obce. A pokud by někdo říkal, že to lépe opravit nejde, ať se podívá k sousedům do Německa – tam se běžně opravuje tak, že ani není poznat, že tam původně byla nějaká díra. Ale ostatně i u nás se najdou schopné firmy, které opraví vozovku ve vynikající kvalitě. Mít ze silnice tankodrom rozhodně není nutné.


Důležité: Protože na přelomu roku došlo ke změně ve stavu silnice, přináším čerstvé informace. Přečtěte si prosím i tento novější článek.