Reklama
 
Blog | Lukáš Jelínek

Semafor na Kačerově – dárek pro Vršovice a Vinohrady

Pražští radní rozhodli o instalaci dvou „zpomalovacích“ semaforů na Severojižní magistrálu. Jenže zejména ten na Kačerově nesporně vyvolá reakci řidičů. Budou hledat – a najdou – jinou trasu. Ke škodě obyvatel Vršovic a Vinohrad.

Postavit tranzitní dopravní stavbu středem města byla nebetyčná hloupost. Jenže tzv. Severojižní magistrála stojí, provoz na ní je velmi hustý a rozumná objízdná trasa neexistuje a asi hned tak existovat nebude. Kdo cestuje například od Brna někam na sever, nemá prakticky jinou možnost.

Již jsme byli svědky různých zásahů, které měly za cíl snížit negativní dopady magistrály, především hlukovou zátěž. Silnice byla tedy zúžena o jeden pruh a byla na ní snížena nejvyšší dovolená rychlost. Nějaké účinky to mělo, ale do značné míry díky tomu, že se doprava z magistrály přelila jinam.

Nyní pražští radní schválili další krok. Tím bude instalace semaforů za Nuselský most a na Kačerov, v obou případech směrem do centra. Ačkoliv se běžně semafory používají pro řízení dopravy na křižovatkách, v posledních letech „přibraly“ nové úkoly – hlídání rychlostních limitů (semafor ve spojení se zařízením na měření rychlosti) a nejnověji také zmenšování propustnosti silnice. A právě o tento poslední úkol jde ve jmenovaném případě.

Reklama

Semafory – a jde tu především o ten na Kačerově – budou tuto roli s úspěchem plnit. Ovšem ne bez následků. Radní zřejmě usoudili, že si obyvatelé Vršovic a Vinohrad málo užívají „plodů“ tranzitní dopravy, tak jim tam nějakou další pošlou. Je totiž logické, že jakmile se začnou na Kačerově tvořit kolony, nemálo řidičů zamíří na objízdné trasy.

Zřejmě trasou první volby bude Spořilovská–Bohdalecká, odkud se pak doprava rozlije částečně na Vršovickou (a odtud potom na nábřeží) a částečně po Bělocerkevské na Korunní a Vinohradskou. A tyto – díky odlehčené Jižní spojce (po dokončení jihozápadní části vnějšího okruku) relativně prázdné – ulice se začnou plnit novými auty. Obyvatelé určitě budou mít radost.

Stojí to za to? Opravdu má smysl přiškrtit magistrálu a vytlačit dopravu do okolních čtvrtí? To je otázka, na kterou budou muset původci nového opatření odpovědět svým voličům. A svému svědomí.

Photo © Mark Hillary, CC-BY-2.0