Reklama
 
Blog | Lukáš Jelínek

Smlouvy o převodu nemocnice

Jak možná víte, s účinností od 1.1.2010 darovalo město Kutná Hora svoji nemocnici Středočeskému kraji. Protože smlouvy, prostřednictvím kterých se tak stalo, nebyly zveřejněny, vyžádal jsem si je a zveřejňuji je nyní zde.

Okolo kutnohorské nemocnice se toho od rozpadu OÚNZ dělo poměrně hodně. Už jsem o tom nejednou psal, podrobnější informace najdete v mém blogu a ve zdrojích odkazovaných z jednotlivých blogových textů. Poslední velkou událostí byl převod na Středočeský kraj, který byl završen závěrečným schválením smluv zastupitelstvem města a následným podpisem smluv.

A právě o ty smlouvy jde. Jak už je v Česku zvykem, orgány veřejné správy nemají příliš ve zvyku zveřejňovat klíčové dokumenty, které souvisejí s jejich činností a rozhodováním. Zveřejňují se například jen usnesení zastupitelstva (a to ještě ne všude; Kutná Hora však patří k městům, kde usnesení zastupitelstva i rady zveřejňována jsou), už ale ne různé dokumenty v těchto usneseních odkazované. Občan si tedy přečte, co bylo schváleno (případně je přímo na schůzi zastupitelstva příslušnému hlasování přítomen), už ale neví, co je přesně obsahem.

Pokud se řeší drobnosti typu „výměna 10 m2 pozemku za stejnou rozlohu jiného pozemku“, většinou o nic moc nejde. Ovšem někdy – a to je zrovna případ darování nemocnice – se rozhoduje o majetku v hodnotě stovek milionů (u velkých měst, krajů nebo orgánů celostátní působnosti klidně o miliardách). Pak je samozřejmě velmi žádoucí mít dokumenty k dispozici, aby se každý mohl přesvědčit, jak jím volení zástupci (nebo úředníci pod ně spadající) pracují a hlavně jaké jsou výsledky jejich práce.

Reklama

Protože tedy smlouvy o převodu kutnohorské nemocnice na Středočeský kraj nebyly zveřejněny, využil jsem zákona o svobodném přístupu k informacím a požádal jsem o poskytnutí smluv. Jejich obsah uvádím níže (naskenovaná papírová verze), kdo má zájem si je přečíst, může tak učinit. Do budoucna by bylo samozřejmě žádoucí, aby se o zveřejnění postaral přímo příslušný orgán, resp. jeho úřad, ale v nejhorším lze vždy využít cestu explicitní žádosti.

Aktualizace 21.1.2010

Po podané stížnosti kvůli tomu, že jsem neobdržel přílohy ke smlouvám (jak někdo správně podotkl v diskusi, přílohy ke smlouvám chyběly – nejprve jsem si však ověřil, že byly v rámci usnesení opravdu schváleny, teprve potom jsem podal stížnost), mi příslušné přílohy včera přišly. Nemohu je tu bohužel přímo zveřejnit, protože se jedná o slušný balík papíru (a nemám k dispozici automatický skener, abych nemusel ručně skenovat každou stránku zvlášť) – nicméně pokud by přece jen někdo měl zájem je vidět, mohu případně některou část vyfotit (což je mnohem rychlejší než skenování).

Texty smluv