Reklama
 
Blog | Lukáš Jelínek

Teroristou snadno, rychle, bezpracně

 

Nemusí to trvat dlouho a někteří z nás se stanou „teroristy“. Ani pro to nemusí nic dělat, politici to s radostí zařídí za nás.

 

Máte doma zapomenutou lahvičku třicetiprocentního peroxidu vodíku? Nebo láhev kyseliny dusičné? Kupujete si občas v obchodě aceton? Pak byste měli zbystřit, protože se může stát, že k vám za čas vtrhne protiteroristické komando. Že jste nic neudělali? Na tom přece nezáleží, disponujete chemikáliemi, které slušný člověk k ničemu nepotřebuje a pokud je tedy má, určitě chce spáchat teroristický čin.

Existuje určitá skupina chemických látek, které lze použít pro výrobu výbušnin – a také je sem tam někdo pro tento účel využije a v některých případech nálož vyrobenou s pomocí těchto látek odpálí. Co na tom, že tyto látky mají široké využití pro zcela jiné účely. Jsou to prekurzory výbušnin a to je vážná věc.

Již v loňském roce připravila evropská komisařka Cecilia Malmström návrh nařízení, které by zakázalo prodej některých látek (již zmíněných prekurzorů výbušnin) a směsí s jejich obsahem „obecné veřejnosti“, tedy nepodnikajícím fyzickým osobám. Ve druhé fázi by bylo zakázáno již pouhé držení těchto látek. Další skupina látek by pak podléhala hlášení „podezřelých operací“.

Reklama

Jaké že látky by měly být zakázány? Například peroxid vodíku o koncentraci od 12 %, kyselina dusičná od koncentrace 3 % nebo chlorečnan sodný od 40 %. Hlášení podezřelých operací by se týkalo (bez ohledu na koncentraci) například acetonu, kyseliny sírové nebo dusičnanu draselného. Tyto seznamy by podle návrhu mohla Evropská komise kdykoli měnit (což pravděpodobně bude využívat, protože jako prekurzory výbušnin lze použít širokou škálu různých látek).

Nařízení není přímo aplikovatelné, čili by ho musely členské státy implementovat do své legislativy a také stanovit sankce. Pro případy, že někdo některou ze zakázaných látek opravdu potřebuje, má existovat režim vydávání povolení, přičemž zatím není jasné, za jakých podmínek se budou tato povolení vydávat.

Návrh samotný už existuje řadu měsíců. Nicméně právě teď, po norském útoku, jsou příznivé podmínky pro jeho schválení. Jak přímo řekl mluvčí EK Michele Cercone, „je jednodušší dosáhnout kompromisů po takovýchto šokujících událostech“. Lze tedy předpokládat, že bude skutečně brzy přijat, možná i v ještě přísnější verzi.

Až bude nařízení účinné a implementované v národních legislativách, bude velmi snadné stát se teroristou. Druhá fáze totiž bude zakazovat již pouhé držení určitých látek – takže pokud člověk přehlédne, že má někde v komoře zapomenutou láhev s některou ze zakázaných látek, může se dostat do problémů, aniž by činil nebo chtěl činit něco špatného. Také jít si koupit třeba již zmíněný aceton nebo některé z „podezřelých“ hnojiv může znamenat, že se člověk dostane do hledáčku zvláštních policejních jednotek, protože „co kdyby byl terorista“.