Reklama
 
Blog | Lukáš Jelínek

Zrušení příplatku sníží kulturu cestování

České dráhy mají v plánu zrušit příplatek na vlaky EC a IC. Ač to může být pro někoho dobrá zpráva, téměř jistě ale bohužel dojde k tomu, že jediná kategorie vlaků, kde byla dosud kultura cestování na rozumné výši, poklesne na úroveň běžných rychlíků a osobáků.

Po dlouhé řadě let, kdy se při cestování vlaky kategorie Eurocity a Intercity platil zvláštní příplatek, se s novým jízdním řádem ceny vlakové dopravy srovnají (jedinou výjimkou zůstanou vlaky Supercity Pendolino). Dobrá zpráva pro ty, kdo se chtějí rychle přepravovat za co nejméně peněz, špatná ovšem pro všechny, kdo se zatím těšili z poměrně vysoké kultury cestování v těchto vlacích.

První důležitou věcí je, že České dráhy poprvé naplno přiznaly, že na vlacích EC/IC prodělávají. Dosud totiž jejich představitelé stále tvrdili, že tyto vlaky vydělávají a že nejsou křížově financovány odjinud. Plány na oddělení nákladní dopravy od osobní však již přinesly první ovoce – ukázalo se, jak to s „kvalitnějšími“ vlaky ve skutečnosti je.

Dráhy se tedy nyní snaží získat na ztrátové spoje státní dotaci, což je však možné jen tehdy, jsou-li vlaky objednány státem jakožto služba dopravní obslužnosti ve veřejném zájmu – a taková služba nemůže být spojena s příplatkem. Ten bude tedy zrušen, což nároky na státní kasu pochopitelně prohloubí (celkově se hovoří o dotaci 600 milionů Kč ročně; příplatek prý dosud přinášel zhruba 100 milionů, tedy zjednodušeně řečeno vycházela na jednu jízdenku průměrná ztráta 300 Kč).

Reklama

Jaký to bude mít efekt? Částečně pozitivní – dostat se odněkud někam rychleji bude levnější (tedy pro toho, kdo bude cestovat; zaplatíme to všichni ve svých daních). Jenže už právě toto přinese také nemalá negativa. Vlaky bude cestovat více lidí, a přibudou hlavně ti, kdo nejvíce narušují kulturu cestování.

Vlaky EC/IC totiž používali hlavně lidé, kterým nebylo líto zaplatit (dnes šedesátikorunový) příplatek. I když to může znít nehezky, byl to relativně spolehlivý filtr, který podstatně omezil výskyt lidí, kteří se neumějí chovat.

Ve vlacích vyšší kvality byly zatím téměř vždy čisté toalety, nechyběl na nich papír, potahy sedadel nebývaly počmárané ani pozvracené, člověk nemusel poslouchat opilecké řevy ani se příliš bát, že bude ve spánku okraden. Výjimky samozřejmě existovaly, ale ne moc často. Naopak cestování běžnými vlaky (osobními, spěšnými, rychlíky, případně nepříliš rozšířenými expresy) se často neobešlo bez zážitků, které by si člověk raději nechal ujít.

Se zrušením příplatku lze očekávat, že se problémy běžných vlaků přesunou i do těch kvalitějších. Je to něco podobného, jako když Pendolino zaplaví horda cestujících, kteří mají jízdenku v ceně (relativně levné) letenky a současně postrádají základní návyky, jak se chovat mezi lidmi.

Provedenou změnu tedy považuji za krok zpět, za něco, co kultuře cestování neprospěje a povede spíš k dalšímu odlivu cestujících do aut a autobusů. Možná to dopadne nakonec tak, že České dráhy většinu spojů EC a hlavně IC zruší, protože bude složité udržet definovaný standard a přitom to nebude přinášet nic navíc.