Reklama
 
Blog | Lukáš Jelínek

Zvýšit daň z nafty? Ano!

Evropská komise navrhuje zvýšit minimální úroveň spotřební daně z nafty. Sice nesouhlasím s tím, proč to komise navrhuje a jak by to mělo být realizováno, samotná myšlenka zvýšení této daně není vůbec špatná.

Jak asi každý ví, rozhodující část ceny uhlovodíkových minerálních paliv tvoří spotřební daň. Jenže její výše se u různých druhů paliv liší. Zatímco u benzinu to je 13,71 Kč na litr, u nafty jen 11,84 Kč. Výsledný rozdíl (se započtením DPH) v ceně je pak tedy 2,25 Kč/litr. To sice není zase až tolik (pokud budeme brát v úvahu sezónní kolísání ceny), ale pro leckoho to může být argumentem při volbě motoru.

Vznětové motory prožívají v posledních letech (nejen u nás) velký rozmach. Není divu, mají nižší spotřebu, takže v kombinaci s nižší cenou nafty je provoz levnější než u zážehového motoru a při dostatečném počtu najetých kilometrů hravě převáží i výrazně vyšší pořizovací cennu a dražší údržbu.

Jenže ono to má i své stinné stránky. Zatímco emise škodlivých látek z benzinových motorů byly nasazením katalyzátorů výrazně omezeny, u naftových motorů se žádná velká revoluce nekonala. Problémem jsou hlavně pevné částice, na něž se váží jedovaté a karcinogenní látky. Filtry těchto částic zatím nejsou běžnou součástí vozidel, a navíc stejně nejsou schopny pochytat ty nejmenší částice, které jsou nejškodlivější, protože pronikají nejhlouběji do plic.

Reklama

Není žádný rozumný důvod, aby byla nafta daňově zvýhodněna oproti benzinu. Proto by bylo zcela na místě zvýšení spotřební daně na stejnou úroveň jako u benzinu (případně snížení SD z benzinu na úroveň nafty nebo sblížení sazeb někam mezi). Nelze si dělat iluze, že by to nějak výrazněji zamíchalo s podílem dieselů (drtivou většinu nafty stejně spotřebují nákladní vozy, které se v benzinové verzi ani nevyrábějí; daly by se sice přestavět na plyn, ale to je už trochu jiná kapitola). Ale odstranilo by to nesmyslnou deformaci cen, která snižuje jejich vypovídací hodnotu.

Koncová cena nafty by se tak dostala nad cenu běžných benzinů (zhruba na úroveň těch vysokooktanových nebo těsně pod ni) a někdo by si možná rozmyslel pořízení „chrochtadla“ a místo toho by zvolil třeba zážehový motor s přímým vstřikem a vrstvenou směsí, který je cenově srovnatelný s dieselem, má srovnatelně nízkou spotřebu, leč vyžaduje dosud výrazně dražší benzin s vyšším oktanovým číslem. A měli bychom o něco čistší ovzduší.

Odkazy: